Temple of Rose

energie bohyní v nás…

Pro Vaší krásu, vnitřní sílu, božskost a harmonii…

  Božské ženství obsahuje a spojuje všechny formy božské energie do nejvyšších aspektů Božského Ženství … energie, která byla po staletí kolektivně ztracena a nyní se vrací a znovu probouzí náš svět  po celé planetě.

Bohyně se neliší od hrdinského Boha v konečném cíli, ale je spíše něžnější a živější.

Frekvence Růže je nádherným ztělesněním obou těchto energií. Doposud jsme se z různých důvodů rozhodli zaměřit na bohyni aspektu Růže, ale Růže je obojí a Heroický protějšek Boží energie musí být také znovu naléhavě aktivován, protože je to válečník,  který chrání a podporuje božský život.

Božská láska a milost, která proudí z Růže, je integrace mužské a ženské energie …

jsme stejní,

jsme jedno,

jsme dvě strany stejné mince.

V období bájné Atlantidy před desítkami tisíc let bohyně Aiona iniciovala 12 kněžek do mystérií Bohyně. Tyto kněžky bohyně se shromažďovaly v kruzích dvanácti. Každá skupina byla složená z dvanácti žen a 12 skupin vytvářilo dobromady stočtyřiačtyřicet žen. Tyto kněžky ukotvovaly energii míru a harmonie, přičemž posvátným symbolem byla růže.

Tato mystéria byla přenášena generacemi prostřednictvím tajemných škol v Egyptě, na Krétě, v Sumérii, v Římě a dalších místech po světě. Vznikaly tajné školy pod vedením Mistra Saint Germaina v 18. století, lorda Cagliostra a mnoho jiných tajných společnosti. Tato energie se nyní vrací na planetu, protože vstupujeme do nového kosmického cyklu.

 Energie bohyně je velmi důležitá pro znovuvytvoření života ve všech říších. Jedná se o elementární, esenciální energii a esenci, která přivádí veškeré vědomí a hmotu do svého nejvyššího stavu, aby se vrátila k harmonizované evoluci čisté povahy.

Bohyně se tedy, v tuto chvíli, vrací do vědomí žen, mužů a do vědomí planety Gaia.

Tato energie aktivuje naše spojení s naší duší, jednou z klíčových tajemství bohyně, s níž společně ukotvujeme světlo a překračujeme realitu našeho božského záměru.

   Energií bohyně je vědomí a síla, je to seberealizace, je to vzpomínka, společenství, uznání a ztělesnění božské pravdy.

Temple of Rose, Tusarova 29, Praha 7, IČO: 67247954, tel. 777 329 139, mail temple.of.rose.shop@gmail.com